900.000 jongeren wonen inderdaad nog bij hun ouders

900.000 jongeren wonen inderdaad nog bij hun ouders

18 oktober 2022 0 Door Tom Botma

Als reactie op Hugo de Jonge op een Tweet van Geert Wilders schrijft Fleur Agema dat 900.000 twintigers en dertigers bij hun ouders wonen. Deze claim is al eerder gemaakt door Geert Wilders zelf. De claim wordt veelal, en ook hier, gemaakt in de context dat ‘buitenlandse profiteurs’ wel huizen krijgen en ‘onze mensen’ niet. 

De claim komt uit de Gelderlander uit een artikel uit 2021 dat gaat over cijfers uit 2020. ”Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek woonden in 2020 ruim 900.000 20 tot 35-jarigen thuis; zeker 200.000 meer dan in 2010. En dit aantal neemt toe, want de krapte op de woningmarkt waait voorlopig niet over, zeggen de experts. Er zijn bijna geen betaalbare huur- of koopwoningen meer te krijgen.”

Ook in het AD staat een dag later hetzelfde artikel. Naast Fleur Agema en Wilders gebruikt ook Alexander Kops van de PVV en Daniel Koerhuis van de VVD dit cijfer in de Tweede Kamer debatten over wonen.

De Gelderlander gebruikt dus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) als bron. Het cijferbureau noemt dezelfde cijfers. Deze komen uit 2020 en komen neer op 936.430 jongeren van 20 tot 39 die vallen onder de categorie ‘thuiswonend kind’. 

Het gaat hier om “personen die ongeacht leeftijd of burgerlijke staat een kind-ouderrelatie heeft met van het huis behorende ouders”. Adoptie- en stiefkinderen horen daar wel bij, maar pleegkinderen niet, alhoewel dit maar om enkele duizenden jongeren gaat. Bij adoptie wordt een kind juridisch een eigen kind terwijl het bij pleegkinderen meestal gaat om gedeelde zorg tussen pleegouders en biologische ouders.

In 2021, toen het AD dit artikel publiceerde, ging het om 958.588 thuiswonende jongeren tussen 20 en 39. Dit jaar is dat 969.577.

De claim dat er 900.000 twintigers en dertigers thuiswonen klopt dus, ook al is het in 2022 eerder rond de 970.000. Of de bewering klopt dat dit allemaal tegen hun zin is is minder makkelijk te checken. Ook de invloed van migratie op deze cijfers is niet duidelijk onderbouwd. 

Kopfoto: PxHere