Factcheck: ‘7 procent Engelse kinderen volgt privaat onderwijs, maar krijgt twee derde van de topbanen’

Factcheck: ‘7 procent Engelse kinderen volgt privaat onderwijs, maar krijgt twee derde van de topbanen’

11 oktober 2017 0 Door Riffy Bol

De klassenstrijd in Engeland is nog springlevend, stelde journalist Joris Luyendijk teleurgesteld vast na zes jaar in Londen te hebben gewoond. Het meest schrijnende getal volgens hem: twee derde van alle topbanen in Engeland gaan naar de 7 procent van de kinderen die op een private school hebben gezeten. Is dat zo?

In februari 2016 berichtte The Guardian over de percentages die Luyendijk in zijn artikel noemt. De krant baseert zich op een rapport van Sutton Trust, een Britse hulporganisatie die sociale mobiliteit wil versterken en achterstanden in het onderwijs wil bestrijden. De auteur van het rapport, Philip Kirby, zet schrikbarende cijfers op een rij:

Hoe is het rapport opgesteld?

Vanaf bladzijde 15 in het Sutton Trust-rapport wordt de methodologie van het onderzoek uitgelegd. Onderzoeker Kirby baseert zich op meer dan 1.200 personen. Ook legt hij de grootte van de steekproeven goed uit:

Volgens de toelichting zijn de cijfers gebaseerd op eerder werk van Sutton Trust, gesprekken met professionals uit het werkveld, gegevens uit de databases Who’s Who, Debrett’s en Dods People, nieuwsmedia, persoonlijke websites en sociale media. Kirby stelt dat bij de meerderheid van de proeven driekwart van de verschillende onderwijsniveaus in kaart is gebracht; op universitair niveau zelfs 90 procent.

In de meeste gevallen zou een steekproef van honderd mensen aan de magere kant zijn. Maar omdat het hier om welgestelde functies gaat die sowieso door weinig mensen worden bekleed, kan het onderzoek worden bestempeld als representatief voor Engeland.

Nog even over die private scholen

In januari 2017 zaten ruim 583.000 Engelse kinderen op een private school, op een totaal van bijna 8,7 miljoen leerlingen. Afgerond kom je dan inderdaad uit op 7 procent privaat geschoolde Engelsen. Hun ouders betalen gemiddeld ruim 14.000 pond per schooljaar voor zo’n opleiding, schreef The Telegraph in mei. Het succes dat zij in hun latere, werkende leven hebben, wordt door meerdere onderzoeken gestaafd.

Baan

The Telegraph haalde in 2013 bijvoorbeeld een grote studie aan van de Higher Education Funding Council for England. Dat instituut bekeek waar meer dan 225.000 universitaire studenten qua carrière terecht zijn gekomen. Zo studeerde 65 procent van de privaat geschoolde Engelsen door voor een hogere graad, tegenover bijna 53 procent van de publiek geschoolden. En: ruim 60 procent van de eerste groep bemachtigde een baan met een academische achtergrond; de tweede groep in nog geen 47 procent van de gevallen.

Fullfact

Het Britse factcheckcollectief FullFact deed ook onderzoek naar de gunstiger positie die privaat geschoolde Engelsen hebben op de arbeidsmarkt. Niemand minder dan premier Theresa May zei vorig jaar: ‘Als je op een publieke school zit, is de kans kleiner dat je de topberoepen bereikt dan wanneer je privaat bent opgeleid.’ De conclusie van FullFact? Ja, dat klopt.

Conclusie

De 7 procent Engelse kinderen die naar een private school gaat, bemachtigt later twee derde van de topbanen, schreef Joris Luyendijk op basis van een rapport van Sutton Trust. Nader onderzoek wijst uit dat beide percentages gegrond zijn. We beoordelen de claim als waar.