Factcheck: ‘Bijna 40 procent van de Nederlandse vissersvloot gebruikt pulstechniek’

Factcheck: ‘Bijna 40 procent van de Nederlandse vissersvloot gebruikt pulstechniek’

18 januari 2018 0 Door Riffy Bol

Franse vissers zijn boos. Hun kustlijnen zouden namelijk leeggevist worden door Nederlandse concurrenten. En niet eens op de conventionele manier, maar middels ‘pulsvisserij’: een methode waarmee visnetten hun vangst elektrocuteren. Volgens de NOS werkt bijna 40 procent van de Nederlandse visserijvloot op deze manier. Is dat waar?

De NOS somt de voordelen op die Nederlandse pulsvissers aandragen: minder brandstof, minder bijvangst en minder omgewoelde zeebodem. Ook minister Carola Schouten (Landbouw en Visserij, ChristenUnie) is positief over pulskorvisserij, zoals de techniek ook wel genoemd wordt. ‘Dit is het vissen van de toekomst’, zegt ze tegen de NOS.

Kwart pulsvissersboten in Nederland

Maar is inmiddels bijna 40 procent van de Nederlandse vissersvloot overgeschakeld op vissen elektrocuteren om ze te vangen, zoals de NOS beweert? Het rapport Emissie Nederlandse Visserij van de Wageningen Universiteit verleent inzicht. In 2015, het meest recente jaar waarvoor cijfers te vinden zijn, brachten pulsvissers gezamenlijk ruim 11.000 dagen op zee door.

Dat is ongeveer een kwart van de totale Nederlandse vissector: meer dan 20.000 dagen werden bijvoorbeeld op het water gespendeerd door garnaalvissers, en traditionele boomkorvissers (waarbij sleepnetten over de zeebodem worden getrokken) waren nog geen 5.000 collectieve dagen vanaf de kust vertrokken.

Ligt het percentage dan wel meer richting de 40 procent, als het gaat om het aandeel van pulsvissersboten in de totale Nederlandse vissersvloot? De Wageningen Universiteit telde in 2015, op basis van het Visserij Registratie en Informatie Systeem (VIRIS), bij elkaar 282 vissersboten in Nederland. Daarvan hanteerden er 71 de pulsmethode, ofwel opnieuw een kwart van alle boten.

Conclusie

De NOS stelde dat 40 procent van de Nederlandse vissersvloot de pulstechniek gebruikt. Maar zowel in het aantal dagen dat zij op zee verkeren als het absolute aantal, betreffen pulsboten slechts een kwart van de gehele vissersvloot. We beoordelen de claim als onwaar.