Factcheck: ‘Bosnië-Herzegovina is het meest vervuilde land van Europa’

Factcheck: ‘Bosnië-Herzegovina is het meest vervuilde land van Europa’

6 februari 2018 0 Door Riffy Bol

In 2015 was Europa voor even het duurzame middelpunt van de wereld. In Parijs werd toen een ambitieus klimaatakkoord opgezet, waar intussen 174 landen zich aan hebben gecommitteerd. Eén daarvan is Bosnië-Herzegovina, een van de republieken die zijn voortgekomen uit voormalig Joegoslavië. Maar om aan de klimaateisen te voldoen, hebben de Bosniërs nog een lange weg te gaan: volgens Volkskrant-correspondent Jarl van der Ploeg is Bosnië-Herzegovina het meest vervuilde land van Europa. Klopt dat?

Van der Ploeg bracht voor een recente reportage een bezoek aan de Bosnische stad Zenica. Hij deed voor de Volkskrant verslag van een Bosniër. Die ZAG zijn moestuin ondersneeuwen met giftige zware metalen van een naastgelegen staalfabriek. Ook deed Van der Ploeg verslag van drie mannen die wegens tumoren bij hun slokdarm alleen nog kunnen spreken via een gat in hun hals.

Diesels en kolen

‘Oude diesels, kolenstook en zware industrie maken de hemel boven Bosnië-Herzegovina tot de smerigste van Europa’, concludeert de correspondent in de krant. Op stadsniveau doet het Balkanland het in ieder geval buitengewoon slecht in Europees verband, blijkt uit data van wereldgezondheidsorganisatie WHO. Tuzla, een stad op ruim 100 kilometer rijden van Zenica, is na de Macedonische plaats Tetovo de meest vervuilde stad van Europa. Dat becijferde het gezondheidsbureau van de Verenigde Naties.

En ook andere Bosnische stedelijke gebieden zijn zeer vervuild: zowel qua aantal fijnstofdeeltjes als het aantal doden door luchtvervuiling presteert Bosnië inderdaad het slechtste in Europa, aldus de WHO.

Fijnstof

In 2014 betrof het aantal fijnstofdeeltjes in verstedelijkte gebieden in Bosnië 55 microgram per kubieke meter. Dat is bijna net zoveel als bij notoire vervuiler (en sinds een paar jaar ook duurzame grootmacht) China), dat volgens Euronews 59,5 microgram fijnstof per m³ in zijn atmosfeer mat. Wereldwijd staan twintig landen er nog een stuk beroerder voor dan Bosnië:

Conclusie

Afgaande op de reportage in de Volkskrant is het logisch om te zeggen dat Bosnië-Herzegovina het meest vervuilde land van Europa is. De metingen van de Wereldgezondheidsorganisatie – althans in urbane gebieden – bevestigen dat. De claim is dus waar.