Factcheck: ‘Schepen stoten twee keer zoveel broeikasgas uit als auto’s’

Factcheck: ‘Schepen stoten twee keer zoveel broeikasgas uit als auto’s’

15 mei 2018 0 Door Riffy Bol

De grootste milieuvervuiling gebeurt niet op de weg, maar op het water. Die boodschap verkondigt emeritus hoogleraar Martijn Katan in NRC Handelsblad. Klopt zijn uitspraak?

Een recent onderzoek naar de broeikasgasuitstoot door schepen komt uit 2014. De International Maritime Organization (IMO) van de Verenigde Naties concludeerde toen dat de scheepvaart in 2012 in totaal 796 miljoen ton CO2 uitstootte, ofwel 2,2 procent van alle door mensen veroorzaakte uitstoot in dat jaar.

Tonnen

De laatste paar jaar heeft de International Council on Clean Transportation (ICCT) dergelijk onderzoek verricht. In 2015 kwam deze studie uit op 932 miljoen ton aan uitgestoten broeikasgassen (waar behalve CO2 bijvoorbeeld ook stikstof en methaan onder vallen), ofwel 2,6 procent van alle emissies.

Is dat meer dan de uitstoot van auto’s?

Volgens de berekening van Katan zouden auto’s dus zo’n 460 miljoen ton broeikasgas per jaar moeten uitstoten. Onder ‘auto’s’ verstaan we passagiersvoertuigen, dus geen vrachtwagens, treinen of vorkheftrucks. Een grof gemiddelde van de Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA) stelt dat een doorsnee auto jaarlijks 4,6 ton CO2 uitscheidt.

In 2015 reden er internationaal 1,1 miljard auto’s rond, laat het World Economic Forum zien. Met deze variabelen kunnen we berekenen dat personenauto’s in één jaar circa 5 miljard ton aan broeikasgassen de lucht in spuwen.

Deze calculatie bevat natuurlijk de nodige bedenkingen. Iedere auto kent een andere mate van vervuiling, niet iedere automobilist legt jaarlijks een evenredige afstand af, en het is vrijwel onmogelijk te controleren of al deze auto’s überhaupt weleens in aanraking komen met een wegdek.

Conclusie

Toch is het erg onwaarschijnlijk dat de daadwerkelijke auto-uitstoot tien keer zo klein is als in deze berekening. Er lijken dagelijks misschien ongelooflijk veel schepen op de wereldzeeën rond te varen, maar de hoeveelheid auto’s zou niet eens fatsoenlijk op een wereldkaart getoond kunnen worden. We beoordelen de claim als onwaar.