Is er woningnood onder internationale studenten in Tilburg?

Is er woningnood onder internationale studenten in Tilburg?

7 december 2021 0 Door Willem Kniknie

In Tilburg hebben ‘internationals’ het niet makkelijk. Nieuwsberichten melden regelmatig dat ze overnachten in hostels of zelfs moeten bivakkeren op een camping, als er geen kamer beschikbaar is.
Volgens Kences(Kenniscentrum Studentenhuisvesting) is er in Tilburg een toename van buitenlandse studenten. Daarnaast krimpt het woningaanbod.
Met, volgens Tilburg University, driehonderd dakloze internationale studenten na de start van het collegejaar 2021, oogt de situatie in Tilburg niet echt stabiel. Tijd om de woningnood onder deze groep in beeld te brengen.

Ondanks dat buitenlandse studenten het risico lopen om zonder vaste woonruimte te starten aan een opleiding, blijft Tilburg zich profileren als internationale studentenstad.
Op de website studentintilburg.com staat dat er in Tilburg geen sprake is van wachtrijen of hoge huurprijzen.
Tilburg University zegt daarnaast tegen Omroep Brabant dat ze een smeltkroes van diverse nationaliteiten willen zijn. Dat lukt aardig: in 2020 telde Tilburg University nog 3.711 internationals.


De internationale ambitie van Tilburg is zichtbaar in het aantal inschrijvingen: het aantal buitenlandse studenten stijgt gestaag.

Wonen in Tilburg

Kences publiceert sinds 2012 de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting.

Bovenstaande grafiek toont dat het aantal Nederlandse studenten in Tilburg stabiel blijft. Het percentage internationals, daarentegen, neemt toe.

Ontstaan woningnood

Tilburg University ziet een duidelijk probleem: buitenlandse studenten vinden moeilijk een kamer door ‘Dutch only’ studentenhuizen. De universiteit is in haar ogen niet de eindverantwoordelijke voor de huisvesting van internationals.
De opleider waarschuwt studenten wel uitvoerig: het regelen van woonruimte moet prioriteit nummer één zijn.

Kences ziet daarnaast dat internationals vaker naar Nederland komen. Vooral omdat het onderwijs goed aangeschreven staat en vanwege de gevolgen van Brexit. Het Verenigd Koninkrijk doet door Brexit niet meer mee aan het Europese Erasmus uitwisselingsproject: hierdoor wijken studenten uit naar Erasmuspartner Nederland.

‘Sorry, Dutch only’

Dat veel studentenhuizen alleen Nederlanders accepteren, lijkt na wat speurwerk op Woonruimte aangeboden/gezocht Tilburg te kloppen: van de vijftig advertenties begint grofweg driekwart met ‘Sorry, Dutch only’. Veel van deze studentenhuizen vallen in de categorie ‘kamer met gedeelde voorzieningen’. Volgens een schatting van Gemeente Tilburg, bestaat 69% van het totale aanbod uit kamers met gedeelde voorzieningen. Er is dus voorkeur voor Nederlandse studenten in de categorie met het meeste aanbod.

Krimpend overschot

Kences ziet in Tilburg een overschot aan kamers met gedeelde voorzieningen, maar het percentage krimpt wel.

Dat houdt in dat veel van deze kamers, waar vaak Nederlanders wonen, schaarser worden. Het is in lijn met de stijging van ingeschreven studenten in Tilburg. Maar het vermindert ook de kansen voor de internationale student. Het overschot berekent Kences met de resultaten van een jaarlijkse enquête. Deze wordt door tienduizenden studenten ingevuld. Kences combineert de resultaten met het woningaanbod in een stad.

Kences ziet rondom de start van het nieuwe collegejaar een piekbelasting: er starten veel nieuwe studenten en afgestudeerden zijn vaak nog niet verhuisd. Deze piek neemt Kences niet mee in het overschot. Er is dan tijdelijk in alle categorieën een tekort. Dit voelen internationals uiteraard ook.

Conclusie

Er is woningnood onder internationale studenten in Tilburg. Het aantal ingeschreven– en uitwonende internationale studenten stijgt. Zij hebben moeite met het vinden van een woonruimte. Tilburg University benoemt een grote oorzaak van de woningnood onder internationals: de Dutch only studentenhuizen. Brexit geeft daarnaast een impuls aan buitenlandse studenten die kiezen voor Nederland. Het overschot laat daarentegen wel zien dat, in theorie, Tilburg tot 2020 een overschot had aan kamers met gedeelde voorzieningen.

Tilburg University draagt bij aan de stijging van buitenlandse studenten in Tilburg: in 2020 waren er 4.030 internationals in Tilburg. 3.711 daarvan studeerden aan de universiteit. Tilburg University lijkt het woonprobleem onder buitenlandse studenten zelf te creëren. De opleider laat steeds meer internationals toe, maar legt de verantwoordelijkheid voor huisvesting neer bij de Tilburgse student. Deze neemt namelijk niet altijd een buitenlandse student in huis.

Is het verhaal van Tilburg University correct, en ligt daarmee de bal bij een andere partij? Of moet de opleider toch meer verantwoordelijkheid nemen? Dit wordt uitgezocht in deel twee van dit artikel.