Steeds meer diefstallen van brommers en scooters in Nederland?

Steeds meer diefstallen van brommers en scooters in Nederland?

29 november 2019 0 Door Redactie

Het aantal diefstallen van brommers en scooters in Nederland stijgt, zo kopte BNR op 11 november 2019. De grootste toename is te zien in de grote steden. De nieuwsradio meldt dat dit blijkt uit cijfers die ze heeft opgevraagd bij het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV). Maar sinds wanneer worden er meer scooters en brommers gestolen in Nederland? Welke jaren heeft BNR met elkaar vergeleken? En wat wordt eigenlijk verstaan onder scooters en brommers? Dat komt nergens in het artikel naar voren.

Door: Bas Voets

Als je naar de cijfers van het LIV kijkt, blijkt dat het aantal diefstallen van brom- en snorfietsen in 2019 ten opzichte van 2017 en 2018 inderdaad flink is toegenomen. Dat is te zien in onderstaande tabel. Het gaat dus om de periode van het eerste half jaar, januari t/m juni.

Bron: LIV

Markt voor brom- en snorfietsen

Uit andere cijfers van het LIV blijkt dat 54% van de diefstal van brom/snorfietsen in de vier grote steden (Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Rotterdam) plaatsvindt. André Bouwman is adviseur bij LIV en heeft een verklaring voor deze kwestie. “Het wordt steeds lastiger om met een auto de stad in te gaan en parkeren is ongelooflijk duur tegenwoordig. Scooters zijn veel beweeglijker.”

Volgens hem komt er daarom een markt voor brom- en snorfietsen in de stad. “Alleen die hebben niet allemaal een parkeerruimte. Hierdoor staan ze ’s nachts gewoon op straat. Dat zal een van de redenen voor de toenemende diefstal zijn.”

Verder terug in de tijd

Maar in dezelfde tabel van het LIV staat dat in 2016 het aantal diefstallen van brom- en snorfietsen slecht iets lager ligt dan het aantal in 2019. En in 2015 werden er zelfs meer brom- en snorfietsen gestolen dan in het huidige jaar. BNR vermeldt dit niet in hun bericht.

Het CBS laat dergelijke cijfers zien: vanaf 2015 daalt het aantal diefstallen van bromfietsen/snorfietsen aanzienlijk. Van 16.760 tot 14.400 in 2016 en 12.930 in 2017. Daarna wordt er een stijging ingezet. In 2018 bedraagt het aantal diefstallen 14.080, meer dan het jaar daarvoor. Maar als je verder terug in de tijd kijkt, blijkt het minder te zijn. Zo bereikte het aantal gestolen brom- en snorfietsen in 2011 een hoogtepunt, 18.405. Een stuk hoger dan in 2018 het geval is.

Bron: CBS

Cijfers leveren discussie op

BNR meldt daarnaast dat tot 1 november van dit jaar al elfduizend brommers en scooters werden gestolen, gebaseerd op cijfers van het LIV. Als je het vergelijkt met de cijfers van het CBS van de voorgaande jaren lijkt dat niet zoveel. In 2018 ligt het aantal diefstallen van bromfietsen/snorfietsen op 14.080. “Maar de cijfers van het CBS kloppen niet”, zegt Bouwman.

Onderzoeker bij het CBS, Maarten Bloem, reageert verontwaardigd op de uitspraak van de adviseur van LIV. “Dat moet hij maar eens uitleggen dan.” Bouwman legt het uit: “Zij krijgen vervuilde gegevens van de politie. Wij filteren die vervuiling eruit, maar zij niet.”

Wat is die vervuiling dan? “De politie entert soms twee keer een aangifte in op hetzelfde kenteken. Maar je kunt per kenteken slechts een keer aangifte doen van diefstal.” De LIV beheert de kentekencijfers en haalt de dubbele aangiftes weg. Bouwman noemt het een kwaliteitsslag. “Het maakt onze cijfers zuiverder.”

Bloem is even van zijn à propos. “Het komt mij niet bekend voor, maar ik zal bij de bronnen die de gegevens bij de politie binnenhalen navragen wat daarmee bedoeld wordt en hoe vaak dit voorkomt. Verder kan ik er niks over zeggen.” Toch doet hij dat. “Ik weet er het fijne niet van. Maar op het eerste gezicht zie ik qua ontwikkelingen geen grote verschillen tussen onze cijfers en die van het LIV.”

Brom, snor, of motorfiets?

Oké, dus die elfduizend gestolen brommers en scooters is wel hoog vergeleken met de twee voorgaande jaren als we af moeten gaan op de cijfers van het LIV. Maar kloppen de termen ‘brommers’ en ‘scooters’ wel? In de tabel van LIV staat alleen de categorie brom/snorfietsen. De categorie scooters is nergens te bekennen. In de tabel van het CBS staat de scooter bij de motor.

Is de scooter dan een motorvoertuig? Of behoort de scooter toch tot de brom/snorfietsen? André Bouwman probeert dit ingewikkelde vraagstuk uit te leggen. “Brom- en snorfietsen zijn allemaal voertuigen met twee wielen die een cilinderinhoud tot 50 cc hebben. Motorfietsen hebben een cilinderinhoud hoger dan 50 cc. Die groep is dus vrij groot. Daar valt bijvoorbeeld ook een 1300 cc in. De scooter is een containerbegrip.”

Wat Bouwman daarmee bedoelt, is dat de scooter een verzamelnaam is voor zowel de bromfiets, de snorfiets en de motorfiets. De diefstal van het aantal motorfietsen is volgens cijfers van LIV de afgelopen jaren licht gedaald, zie de tabel.

Conclusie

Waar BNR spreekt van een stijging van het aantal diefstallen van brommers en scooters gaat het dus eigenlijk om een toename van het aantal diefstallen van brom- en snorfietsen. Want onder scooters vallen ook motorfietsen en die worden de laatste jaren juist alleen maar minder gestolen.

Daarnaast is het zo dat de stijging die BNR benoemt er pas eentje van de laatste twee jaar is. De nieuwsradio heeft dus een punt als ze het aantal diefstallen van brom- en snorfietsen in 2019 vergelijkt met de aantallen in 2017 en 2018, maar dat wordt niet in het artikel vermeld.

Wanneer je over langere tijd kijkt is er helemaal geen sprake van een toename van het aantal diefstallen van brom- en snorfietsen. In 2015 en de jaren daarvoor ligt dat aantal vele malen hoger dan nu, zowel in de tabel van het LIV als in de tabel van het CBS.


Gerelateerd:

Of bekijk hier al onze factchecks in de categorie ‘geld’.