Zijn je thirties je gelukkigste jaren?

Zijn je thirties je gelukkigste jaren?

3 juni 2021 0 Door Lotte van der Wijst

Het vrouwenblad V!VA plaatste op 22 april een artikel waarin staat dat ‘niet je twenties, maar je thirties de gelukkigste jaren zijn’. Om specifiek te zijn: op 36-jarige leeftijd zijn we het gelukkigst. Is dit echt zo?

In het artikel van V!VA wordt niet vermeld wie het onderzoek gedaan heeft. Maar na een kort zoekrondje met de termen “research usa happiness age” komt er een artikel tevoorschijn waar dezelfde conclusie wordt getrokken. Hierin wordt een onderzoeksbureau en opdrachtgever vermeldt. OnePoll heeft het onderzoek uitgevoerd op verzoek van Tru Niagen.

‘Age-better’-pillen

Tru Niagen is een bedrijf dat ‘age-better’-pillen verkoopt. Door een speciaal stofje in die pillen breken cellen in het lichaam minder hard af waardoor je ‘chronologische en biologische leeftijd dichter bij elkaar komen’. Uit het onderzoek bleek namelijk ook dat mensen zich vaak jonger voelen dan dat ze daadwerkelijk zijn.

In het onderzoek wordt er gekeken naar de houding die mensen hebben tegenover ouder worden. De partij die het onderzoek financiert, handelt in pillen die je lichaam minder oud moeten maken en daardoor dus beter aansluit bij je mentale leeftijd. Het onderzoek kan daarmee niet onafhankelijk gedaan zijn.

Leeftijd en geluk

Ad Bergsma, psycholoog en geluksonderzoeker, noemt de conclusie van het onderzoek onzin: “Het verband tussen geluk en leeftijd is heel erg zwak.” Op de World Database of Happiness staan 835 onderzoeken gepubliceerd die het verband tussen geluk en leeftijd proberen te achterhalen. Volgens Bergsma is er geen consistent beeld. De geluksonderzoeker stelt: “Het is onwaarschijnlijk dat juist dit onderzoek de waarheid weergeeft.” Universitair docent (faculteit Gedrags- & Maatschappijwetenschappen) Bertus Jeronimus bevestigt het verhaal van Bergsma: “Leeftijd is geen sterke bepaler voor geluk.”

Onepoll

Bij navraag naar het onderzoeksrapport, wordt er geen gehoor gegeven bij de betrokken partijen. Tru Niagen schijnt de informatie niet te hebben en wijst door naar OnePoll die geen reactie geeft. Ook navraag bij verschillende auteurs die er een artikel aan gewijd hebben, levert niets op.

OnePoll is gespecialiseerd in marktonderzoeken. Het is onderdeel van South West News Service (SWNS), een Brits persbureau. 72Point is een van de andere bedrijven onder SWNS en zij hebben het persbericht van het betreffende onderzoek naar buiten gebracht. Zij houden zich bezig met media-aandacht voor bedrijven.

Een mediabedrijf dat naast nieuwsverstrekking, ook nog PR verzorgt en marktonderzoek doet, kan niet onafhankelijk te werk gaan. Inzage van het onderzoek kan twijfels wegnemen. Hoe zit het met de representativiteit van het onderzoek? Waar zijn de respondenten op geselecteerd en waar zijn ze gevonden? Welke vragen zijn er gesteld? De grootte van de steekproef is in principe groot genoeg (2000 geïnterviewden op bijna 330 miljoen Amerikanen). Maar als deze steekproef niet de juiste demografische weergave heeft, kun je er geen harde conclusies aan verbinden.

Het nieuws is door verschillende sites geplaats. Overal wordt de tekst uit het persbericht overgenomen, inclusief de al voorbereide infographics door OnePoll. Maar V!VA voegt, volgens Jeronimus, het element geluk toe. In het originele bericht van SWNS wordt er niets over deze emotie vermeld. “Dat mensen hun leeftijd op 36 jaar stil willen zetten, zou kunnen. Ze zijn dan nog niet fysiek aan het aftakelen maar hebben vaak wel al de financiële middelen om comfortabel te leven”, legt Jeronimus uit. Hij vervolgt: “Maar dat is iets anders dan gelukkig zijn.” Als er dan toch gekeken wordt naar de link tussen leeftijd en geluk, neemt geluk over het algemeen met de jaren toe volgens zowel Bergsma als Jeronimus.

Conclusie

Doordat het rapport van het onderzoek niet openbaar is, kan de bewering op V!VA.nl niet gecontroleerd worden. Maar juist doordat het originele document niet beschikbaar is, is het een onbetrouwbaar geval. Daarnaast is er een commerciële belang vanuit Tru Niagen, het bedrijf dat het onderzoek financiert. V!VA publiceert een artikel zonder de herkomst van de bron te benoemen. Na een klein onderzoekje blijkt al dat de bewering waarschijnlijk niet klopt. Daardoor lijkt het alsof V!VA het ‘nieuws’ heeft overgenomen zonder het te controleren. Niet alleen het onderzoek is daarmee onbetrouwbaar, maar V!VA zelf ook.