Brexitgeruchten: gedwongen EU-leger en massale veeslachting?

Brexitgeruchten: gedwongen EU-leger en massale veeslachting?

30 oktober 2019 0 Door Redactie

Foto: Marco Verch, Flickr

Al drie jaar lang is de Brexit onderwerp van discussie in Engeland. In die drie jaar is er veel gebeurd: verkiezingen, protesten, een premier stapt op en een nieuwe wordt aangesteld. Maar wat is er nu waar van de berichten over de gevolgen van de Brexit? We nemen twee geruchten onder de loep.

Wordt Engeland in een EU-leger gedwongen?

Door: Lars Meiresonne en Merel Boerboom

Daily Express beweert in dit bericht dat Britse troepen het risico lopen om na de Brexit in een EU-defensiemacht te kunnen worden gedwongen. Dit zou staan in de Brexitovereenkomst met de EU. In hetzelfde artikel wordt de bewering tegengesproken door het ministerie van Defensie: “Beweringen dat het Verenigd Koninkrijk in enige vorm van een EU-leger kan worden gedwongen zijn onnauwkeurig.” Volgens de woordvoerder zal Engeland altijd zelf beslissingen blijven nemen over defensie-uitgaven en over hoe de strijdkrachten moeten worden ingezet. Dit zal na de Brexit ook zo blijven.

Aanvulling redactie

Volgens het artikel blijft het Verenigd Koninkrijk in de huidige overeenkomst met de EU betrokken bij de Common Security and Defense Policy, die door critici wordt gezien als het begin van een EU-leger. Het is belangrijk om te benadrukken dat er op dit moment nog geen dergelijk leger bestaat.

Volgens het artikel blijft Engeland betrokken bij onder andere de European Defence Fund, de European Defence Agency en Permanent Structured Cooperation (PESCO). Maar deze instanties werken op basis van vrijwillige medewerking van de lidstaten. Zo lezen we bijvoorbeeld op de website van de European Defence Agency dat lidstaten zelf bepalen in hoeverre zij meewerken:

Daarnaast lezen we in een briefing aan het Britse parlement dat het Verenigd Koninkrijk helemaal geen lid is van PESCO:

Volgens Daily Express gaat het om de clausules 104 tot en met 106 van de politieke verklaring aan de EU. Die clausules gaan inderdaad over de toekomstige militaire samenwerking, onder andere in het uitwisselen van informatie tussen inlichtingen. Maar ook hier wordt meerdere malen benadrukt dat het gaan om samenwerking op vrijwillige basis en met behoud van eigen zeggenschap.

‘Plannen voor massale slachting van vee in Noord-Ierland na Brexit’

Door: Pedro Kouwenberg

Deze tweet wordt veel gedeeld:

De tweet die zegt dat vee massaal wordt geslacht na de Brexit.

Dit betekent dat de overheid van het Verenigd Koninkrijk in het geheim voorbereidingen aan het nemen zou zijn om het grootste deel van de melkveestapel in Noord-Ierland af te slachten in het geval van een no deal Brexit. De schrijver van deze tweet haalt daarbij ook een artikel van de BBC aan om zijn beweringen te staven.

Te duur

In dit artikel staat dat verschillende mensen uit de zuivelindustrie de overheid hadden gewaarschuwd dat een no deal Brexit weleens tot een zuivering van de melkveestapel in Noord-Ierland kan leiden. Dit komt omdat het grootste deel van de melk die in Noord-Ierland wordt geproduceerd, vervolgens in Ierland, over de grens, verwerkt moet worden. In het geval van een no deal Brexit zijn de verwachtingen dat het te duur wordt om de melk uit Noord-Ierland nog te exporteren.

Geen plannen

Echter, volgens een statement van Defra, het Britse departement voor milieu, landbouw en plattelands zaken, zijn er geen plannen vanuit de overheid voor het grootschalig slachten van melkvee. “We zullen altijd achter onze boeren in Noord-Ierland blijven staan en ervoor zorgen dat de Brexit gunstig voor hen uitpakt”, aldus Defra.

Volgens een ander artikel van Inews verwacht de president van de Ulster Farmers’ Union, Ivor Ferguson, ook geen zuivering van het melkvee in Noord-Ierland. “We doen er wel alles aan de schade van een eventuele no-deal Brexit te beperken, maar op dit moment praten we nog niet over het slachten van melkvee, en ik verwacht ook niet dat het zover zal komen”, aldus Ferguson. Het zou kunnen dat, bij een no-deal Brexit, door een stijging van de exporttarieven, een groot deel van de melkveestapel in Noord-Ierland geslacht moet worden. Echter zijn er geen overheidsinstanties of andere organisaties die ervan uit gaan dat er geen andere maatregelen kunnen worden genomen en dus al voorbereidingen aan het treffen zijn voor de slachting.


Lees ook:

Of bekijk al onze factchecks in de categorie ‘macht’